PHOTOGRAPHING TIPS

Här tänkte jag dela med mig av några tips på hur du kan ta bra bilder på dina naglar!

Here I will share some tips of how to take good photos of your nails!

bad nail art photogodd nail art photoDetta är samma nageldesign på samma naglar, fotograferat samma dag med samma kamera! Vad är skillnaden?

This is the same nail art on the same nails, photographed the same day with the same camera! What’s the difference?

Jag tror att alla tycker att det är en skillnad mellan den vänstra bilden (vi kan kalla den BILD 1) och den högra bilden (vi kan kalla den BILD 2). Jag tror att de allra flesta skulle hålla med mig när jag säger att BILD 1 är ett dåligt fotografi på naglarna och att BILD 2 är ett bra fotografi på naglarna. En dåligt bild kan ha så stor inverkan på helheten att man uppfattar själva nageldesignen som dålig. Och det är ju tråkigt! Jag ska försöka reda ut skillnaderna mellan den dåliga bilden och den bra bilden:

I think everyone feels that there is a difference between the left image (we can call it PIC 1) and the right image (we can call it PIC 2). I think most people would agree with me when I say that PIC 1 is a bad photograph of nails and PIC 2 is a good photograph of nails. A bad photo can have such huge effect on the whole image of the nail design that you might believe the nail art itself is bad. And we don’t want that! I’ll try to sort out the differences between the bad picture and the good picture:

Vitbalans: BILD 1 är alldeles gul. Jag behöver ändra vitbalansen. Vitbalansen brukar man kunna ändra genom att i bildredigeringsprogrammet dra i en regel som går mellan gult och blått. Jag behöver dra i regeln mer mot blått. Då försvinner det gula och bilden blir mer neutral. BILD 2 har bra vitbalans, är varken för gul eller för blå.

White Balance: PIC 1 is quite yellow. I need to change the white balance. The white balance can be changed in your photo editing software by changing the relation between yellow and blue. I need to make the image more blue. This takes away the yellow, and the image becomes more neutral. PIC 2 has good white balance, neither too yellow or too blue.

Belysning: BILD 1 är väldigt illa belyst. Den är tagen med ljus från kökslampan. Det spelar nästan ingen roll hur många taklampor jag tänder, eller hur bra du tycker att din taklampa är, det kommer fortfarande vara usel belysning för fotografering. BILD 2 är tagen med naturligt ljus från köksfönstret. Solens ljus är ofattbart mycket starkare än taklampans. Men jag använder inte direkt solljus utan håller mina naglar i skuggan.

Lighting: PIC 1 is very poorly lit. It was taken with indoor light in the kitchen. It doesn’t really matter if you think your indoor light is really good, it will still be lousy lighting for photographing. PIC 2 is taken with natural light from the kitchen window. The light from the sun is incredibly much stronger than the from a lamp. But I do not use direct sunlight, I keep my nails in the shade.

Fokus: I BILD 1 är naglarna inte i fokus. Fokus ligger någonstans framför naglarna. Själva naglarna är suddiga. Ofta tar jag många bilder för att försäkra mig om att naglarna är i fokus. Jag har autofokus i kameran vilket gör allt mycket enklare. I BILD 2 är alla naglar bra i fokus.

Focus: In PIC 1 the nails are not in focus. Focus lies somewhere in front of the nails. The actual nails are blurred. Often I take a lot of pictures to be sure that my nails are in focus. I have auto focus in the camera, which makes everything a lot easier. In PIC 2 all nails are in focus.

Grynighet: BILD 1 är väldigt grynig. När man fotograferar i otillräckligt ljus kompenserar kameran genom att höja ISO-värdet och bilden blir lite ljusare. Högt ISO-värde gör att bilden blir grynig. Bättre ljus sänker ISO-värdet och grynigheten försvinner. BILD 2 har bra ljus och ingen grynighet.

Grain: PIC 1 is very grainy. When photographing in poor light the camera compensates by raising the ISO and the picture gets a little brighter. High ISO will make the image grainy. Better light lowers the ISO and graininess disappears. PIC 2 has good light and no grain.

Bakgrund: BILD 1 har en väldigt rörig bakgrund. En färgstark och plottrig bakgrund kan dra fokus från naglarna. I BILD 2 är bakgrunden dock nästintill obefintlig men jag använder alltid en neutral bakgrund som t.ex. en vit eller grå vägg. En mörk bakgrund kan också sen fint ut. Jag brukar hålla naglarna minst 1/2 meter från väggen.

Background: PIC 1 has a very busy background. A colorful and cluttered background can pull focus from the nails. In PIC 2 the background, however, almost non-existent, but I always use a neutral background such as a white or gray wall. A dark background can also look good. I usually keep my nails at least 1/2 meter from the wall.

Hålla ett objekt: I BILD 1 håller jag ett konstigt objekt som inte har någonting med nageldesignen att göra. Att hålla i något brukar vara positivt för att få en bra pose av naglarna. Men att hålla i något helt oväsentligt kan vara förvirrande, dra uppmärksamhet från naglarna och dessutom kan det vara fult. I BILD 2 i ett nagellack som jag använt i designen. Det går bra att hålla i saker som matchar designen. Har du t.ex. målat bruna ugglor kan du hålla i en näve höstlöv. Det kommer inte att dra uppmärksamheten från naglarna, utan i stället förgylla designen!

Holding an object: In PIC 1 I’m holding a strange object that has nothing to do with the nail design at all. Holding something tends to be positive in order to get a good pose of your nails. But holding something totally irrelevant can be confusing, draw attention away from the nails and also it can be ugly. In PIC 2 I’m holding a nail polish bottle that I have used in the nail design. It’s fine to hold things that match the design. For eg. if you have painted brown owls on your nails, you can hold a handful of autumn leaves. It will not distract from your nails, but instead improve the image of the design!

Beskära: BILD 1 är beskuren så att mycket av bakgrunden är med. Det är i och för sig inte fel om du valt bakgrunden för att matcha din nageldesign. Det är heller inte fel att ha en större neutral bakgrund runt naglarna då man publicerar bilden t.ex. på sin blogg. BILD 2 är beskuren väldigt hårt och naglarna täcker nästan hela bilden. Den är i fösta hand beskuren för att passa Instagram då man ser bilderna i litet format på sin telefon. Ska man publicera på Instagram eller i litet format på sin blogg är det bra att komma så nära naglarna som möjligt så att nageldesignen blir tydlig. I BILD 2 är nageldesignen tydlig då bilden är relativt liten.

Nu har jag rett ut de största skillnaderna mellan den dåliga bilden och den bra bilden. 

Cropping: PIC 1 is cropped in a way that much of the background is included. It is totally ok if you have the background to match your nail design. Nor is it wrong to have a neutral big background around your nails when you publish the image on your blog. Then you will get a feeling of spaciousness, which can be a good thing. PIC 2 is cropped very hard and the nails cover almost the entire image. It is cropped to fit Instagram where you see the images in small format on your phone. Should you publish on Instagram or in small format on your blog, it is good to get as close as possible to your nails so that the nail design becomes clear. In PIC 2 the nail design is clear when the image is relatively small.

Now I have sorted out the major differences between the bad image and good image.

lightbox

Detta är min lightbox! När jag inte har tillgång till naturligt ljus för att fotografera min naglar, t.ex. på kvällen eller på vintern så använder jag min hemmasnickrade lightbox. Det är en låda med sidor av vitt papper som släpper igenom ljus. Golv, tak och bakvägg är också vita för att reflektera ljuset som kommer in. Blixtar eller starka lampor ställs på vardera sida och lyser in genom papperssidorna. Det jag fotograferar där inne blir perfekt och bakgrunden blir helt vit. Min lightbox är väldigt liten, ca 30x30x30 cm och perfekt för att stoppa en hand i. Den är gjort i frigolit och är lätt och stabil.

This is my lightbox! When I don’t have access to natural light to photograph my nails, for example, at night or in the winter I use my home-made lightbox. This is a box with walls of white paper that lets light through and diffuses it. The box floor, ceiling and back wall is also white to reflect the light that comes in. Flashes or strong lights are placed on either side of the box and shines in through the paper walls. The things I photograph in there will be flawless and the background will be totally white. My lightbox is very small, about 30x30x30 cm and perfect for putting a hand in. It is made of styrofoam and is light and stable.

Sony-NEX-7-Camera

Det här är den kameran jag använder. Det är en SONY Nex-7 med ett 18-55mm objektiv med autofokus. Jag brukar ha objektivet i maximal zoom (55mm) med ett bländarvärde på 8.0. Då kommer jag nära naglarna med ett inte alltför snävt skärpedjup och får skarpa naglar med suddig bakgrund.

This is the camera I use. It’s a Sony Nex-7 with a 18-55mm lens with autofocus. I usually have the lens at maximum zoom (55mm) with an aperture of 8.0. Then I come close my nails with a not too narrow depth of field and get sharp nails with blurred background.

Annonser

6 thoughts on “PHOTOGRAPHING TIPS

  1. Jag har en lightbox jag köpte på cdon men lamporna är kassa, kan du rekommendera bra lampor? Gärna med länk, jag är helt lost när det gäller just ljus… Detta kanske är en konstig fråga men hur funkar det med blixtarna? Är de kopplade på något vis till din kamera så de blixtrar vid rätt tillfälle eller går det att ha såna tända hela tiden?

    • Hej! Jag använder blixtar som har trigger/receiver! Det betyder att blixten blxtrar precie när man tar bilder, som en ”vanrlig” blixt. Man sätter triggern på de två blixtarna, och sen en reciever som man sätter på kameran. här finns en länk till hur triggern/receivern ser ut. jag har köpt dem på ebay, men inte från denna säljare, så kan tyvärr inte rekommendera detta säljpaket, men så här ser det ut i alla fall.
      sen måsta man ju ha blixtar till också, de har jag också köpt på ebay, ca 500 spänna styck tror jag att de kostade 🙂 De funkar verkligen jättebra tycker jag! blir fint och starkt ljus!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s